O Fondu

k1 Investments SICAV, a.s.

k1 Investments, podfond Senior Services

Fond kvalifikovaných investorů k1 Senior Services je výhradně zaměřen na financování projektů v oblasti péče o seniory – „stříbrná ekonomika“. Poskytuje tak možnost investovat do mimořádně stabilního segmentu s obrovským potenciálem. Realizuje jen pečlivě vybrané projekty, které dokáží poskytovat celou škálu služeb vysoké kvality s cílem uspokojit potřeby a očekávání seniorů, pomáhající jim žít spokojený a důstojný život. „Svým zaměřením a činností tak přináší skutečnou společenskou hodnotu.“

Investiční strategií fondu je akvizice a provozování stávajících a velmi dobře fungujících domovů pro seniory, včetně výstavby nových nemovitostí určených pro tento účel. Hlavním záměrem je vybudovat síť domovů pro seniory s nadstandardními službami a silnou tržní značkou.

PARAMETRY FONDU

Název k1 Investments, podfond Senior Services
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Podkladová aktiva fondu účasti v nemovitostních společnostech, úvěry a zápůjčky
Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie CZK (PIA CZK)

Prioritní investiční akcie EUR (PIA EUR) 

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíční
Minimální investice klienta 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF),

jinak 125 tis. EUR, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč

Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 5 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíční
Splatnost odkupů investičních akcií  do 6/12 měsíců dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek 0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

5 % při žádosti o odkup po 2 letech od úpisu

15 % při žádosti o odkup po 1 roce od úpisu

30 % při žádosti o odkup do 1 roku od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor NEXIA AP a.s.
Regulace a právní řád Česká národní banka a Česká republika

 

CÍLE FONDU

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do účastí v nemovitostních společnostech vlastnících nemovitosti určené k poskytování sociálních služeb – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská a pečovatelská péče o seniory.

Účelem je tedy zprostředkovat socializaci, pochopení a kvalitu dožití seniorům a prostřednictvím toho generovat zhodnocení investic našich investorů. Toto lze realizovat pouze prostřednictvím dostatečných investic plynoucích do fondu a následně do zvyšování kvality jednotlivých projektů, které díky tomu vygenerují dlouhodobě udržitelné a férové zhodnocení.


„To vše s hlavním důrazem na naši společnou ODPOVĚDNOST VŮČI SENIORŮM!“

PROČ INVESTOVAT S NÁMI

 1. Investice do odvětví s vysokou mírou stability a potenciálu – péče o seniory („stříbrná ekonomika“).
 2. Dlouhodobý demografický vývoj společnosti.
 3. Sociální aspekt – zvyšování úrovně poskytovaných služeb a kvality života seniorů.
 4. Investice do reálných hodnot a projektů se stabilním růstem výnosu pro akcionáře.
 5. Diverzifikace investic do více projektů se stejným zaměřením.
 6. Odbornost a bohaté zkušenosti zástupců fondu.
 7. Jedinečný způsob řízení projektů.
 8. Nadstandardní očekávaný výnos ve výši až 6 % p.a. a navíc podíl z nadvýnosu.
 9. Transparentní a regulovaný investiční nástroj.

O NÁS

Jsme dynamický tým profesionálů s dlouholetými zkušenostmi a společným cílem vytvářet hodnotu a rozvíjet společnost a projekty, které spravujeme.

Marek Frnda

Marek Frnda

Zakladatel fondu

Téměř 10 let podnikal ve více finančně-poradenských společnostech, kde zastával řídící pozice s působností v ČR, SR, HR a UA. Od roku 2011 se věnuje vzdělávací činnosti, budování mezinárodní obchodní sítě, poradenství v realitním byznysu a realizaci vlastních developerských projektů.

Management projektů:

Klíčový faktor efektivního managementu spočívá v týmu zkušených manažerů, kteří se řídí čtyřmi základními pravidly úspěchu: 

 • Účel definování účelu projektu, př. poskytnout důstojné dožití seniorům,
 • Samostatnost – rozvíjení spolupráce s motivovanými klíčovými zaměstnanci,
 • Mistrovství – osobnostní rozvoj v klíčových oblastech pro byznys,
 • Patřit někam – vytvoření komunity slušných a úspěšných investorů a rovnováhy mezi klienty, zaměstnanci a investory.
 • Centralizovaný management nepřímých nákladů (účetnictví, nákup, …).
 • Využití institutu „economy of scale“.
 • Standardizovaný systém řízení (reporting, management výkonu, …).
 • Aplikování moderních manažerských nástrojů a strategie ROWE.

Strategie a budoucí rozvoj projektu:

 • Hlavním cílem je dlouhodobé vlastnictví prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů a významný rozvoj projektů – podmínkou je dlouhodobá vysoká výkonnost projektů.
 • Rozvoj podnikatelských aktivit ve spolupráci s klíčovými zaměstnanci, pokračování ve stanoveném trendu.
 • Silné zaměření na kvalitu poskytovaných služeb a budování silné reputace.
 • Zastřešení projektů pod silnou značkou VIA VITE Senior Services.
 • Rozvoj zaměstnanců a vytváření kvalitního pracovního prostředí z dlouhodobého hlediska.

PROJEKTY

Domov pro seniory MODROVÁ

Akvizice a provozování zařízení Domovu pro seniory – CSS Senior Modrová www.seniormodrova.sk 

Domov pro seniory – CSS Senior Modrová se nachází na okraji uvedené obce. Ve skutečnosti se jedná o areál vsazený do tichého podhorského prostředí bezprostředně spjatého s okolní přírodou, odpočinkem a procházkami. Poskytuje symbiózu klidu, individuálního přístupu s pobytem na čerstvém vzduchu. Obec Modrová je situována severovýchodně od Piešťan, v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Centrem areálu je zrekonstruovaná, moderní pětipodlažní budova s ​​kapacitou 105 lůžek umístěných ve 48 komfortně vybavených jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a studiích. Pokoje i společné prostory jsou vybaveny moderními pečovatelskými, sociálními a medicínskými systémy a zařízeními. V prostorách se nachází i vlastní jídelna, další zařízení a prostory pro volnočasové aktivity.

Domov pro seniory představuje kombinované zařízení pro seniory, zařízení pečovatelské služby a specializované zařízení, které je schopné se postarat o důchodce s různou potřebou péče, imobilní klienty nevyjímaje.

O klienty je tak postaráno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poskytovatelem služeb je licencovaný subjekt Senior Modrová, n.o.

Více informací o domově seniorů je na stránce www.seniormodrova.sk 

V současnosti fond pracuje prostřednictvím svých projektových společností na dokončení akvizic 3 dalších Domovů pro seniory – 2 na Slovensku a 1 v České republice. Po jejich finalizaci tak částečně naplní svůj hlavní cíl, kterým je vybudování sítě domovů pro seniory s nadstandardními službami a silné tržní značky.

VIA VITE SENIOR SERVICES

Vlastní „Brand“

Registrovaná značka VIA VITE SENIOR SERVICES představuje značku, která bude zastřešovat všechny Domovy pro seniory ve skupině a poskytovatele pečovatelské služby v nejvyšší kvalitě a se speciálním přístupem.

Aktuálně bude působit v České republice a na Slovensku. Svou filozofií, znalostmi, zkušenostmi a profesionálním personálem bude představovat jistotu a spolehlivého partnera pro všechny klienty a jejich rodiny.

 Více informací: www.viaviteseniorservices.sk

ANALÝZA TRHU

V dlouhodobém horizontu jsou investice do veřejně prospěšných projektů jako jsou domovy důchodců perspektivní investiční příležitostí. U projektů tohoto typu dochází k účinné spolupráci mezi soukromým sektorem na jedné straně a samosprávou a státem na straně druhé. Všeobecně známé příčiny vytvářejí změny v demografii společnosti, což má důsledek v postupném stárnutí populace. To bude vyvolávat tlak na sociální a zdravotní péči o stále větší skupinu lidí v důchodovém věku. Pro státy to bude z několika důvodů prioritou a budou finančně i legislativně podporovat provoz zařízení podobného druhu jako jsou Domovy pro seniory.

Demografická fakta

Demografie hraje v projektu velmi důležitou roli. V nadcházejících desetiletích je třeba se připravit na intenzivní stárnutí populace na Slovensku a v České republice. Intenzivní stárnutí populace se považuje za jednu z největších výzev pro 21. století. Kromě toho bude stárnutí populace na Slovensku a v České republice velmi intenzivní v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Počet obyvatel ve věku 65 let a více se mezi lety 2017 až 2060 zvýší o 80 %.

Úrokové sazby

V případě rizika úrokových sazeb má náš projekt všechny předpoklady překonat výnosy z konzervativních investic na trhu. V blízké budoucnosti bude s největší pravděpodobností hrát vývoj úrokových sazeb v náš prospěch, protože úrokové sazby zůstanou nízké. Naše investice tak bude ve velmi dobré pozici několik let ve srovnání s konkurencí na trhu konzervativních investic.

KONTAKT

  E-mail: info@k1investments.sk

  CITY TOWER

  Hvězdova 1716/2b

  140 00 Praha 4 – Nusle

  Telefon: +420 267 997 795

  E-mail: info@avantfunds.cz

  k1 Investments SICAV, a.s.

  Spisová značka: B 25606 vedená u Městského soudu v Praze

  IČO: 094 24 300
  Datová schránka → ID: 253g5zc
  LEI: 3157003DKR6PJNU2CB82